home Meny close
menu Meny

Hva passer til hva?

Intex bassengene kommer enten med 32 eller 38 mm koblinger. Hovedregelen er at basseng over 457 cm i diameter kommer med 38 mm kobling. Med disse bassengene følger det også med tilbehør som stige, underlag og trekk. Alle sandfilterpumper og saltvannsystemer har 38 mm kobling. Det vil si at alle basseng over 457 cm er kompatibelt med sand/saltvannsystemene. Basseng mindre og lik 457 cm har 32 mm kobling og det kreves derfor adapter B for å koble til sandfilterpumpe og saltvannsystem.

Generelle anbefalinger

Til alle basseng anbefales bassengtrekk, underlag og stige. Husk at du som bassengeier er ansvarlig for basseng i egen hage. Det er derfor viktig at stige er fjernet og bassengtrekk på når bassenget ikke er i bruk. Til å holde bassengvannet rent gjennom hele badesesongen anbefales sandfilterpumpe i kombinasjon med et saltvannsystem til alle basseng. Sammen gir dette det reneste og klareste vannet og den beste bassengopplevelsen. Da har du et selvgående og nærmest vedlikeholdsfritt system som fjerner både rusk og partikler og bakterier og alger uten å måtte tilsette klor eller andre kjemikalier (pH verdi må sjekkes jevnlig, skal ligge på mellom 7,2-7,4). Pumpekapasiten som anbefales avhenger av volum på basseng. Pumpene som er inkludert med bassengene har en sirkuleringstid på 3-5 timer. Det vil si at det tar fra 3-5 timer å få filtrert og renset hele bassengvannet 1 gang. Fordelen med å oppgradere til en pumpe med mer pumpekapasitet er redusert sirkulasjonstid og dermed også mulighet for å rense vannet flere ganger daglig dersom det er behov for det.

Varmeelement

Til å holde en behagelig badetemperatur anbefales Intex varmeelement. Varmeelementet er beregnet på mindre basseng og anbefales ikke til bruk på basseng over 16805 liter. Til volum større enn dette blir effekten for lav. For å redusere varmetapet anbefales soldekke (selges separat). Varmeelementet har 32 mm kobling.

Driftstid for å heve temperaturen med 1 grad:

1662 liter : 1 time
2420 liter : 1,5 time
5621 liter : 3 timer
6503 liter : 3,5 time
12422 liter: 7 timer
16 805 liter: 9 timer

Viktig å tenke på når bassenget skal plasseres

 • Det er viktig at man har rikelig med plass rundt bassenget.
 • Alle basseng må stå på et helt jevnt underlag, bruk gjerne et vater. Bassenget skal helst stå litt mykt, og det beste underlaget er derfor en gressplen med kompakt jordsmonn. Betong kan kun brukes dersom man bruker et støtdempende underlag (noen bruker isolasjonsisopor ellertykke gummimatter). Sand er ikke stabilt og kan medføre feilbelastning på bassengrammen.
 • Bassengvannet skal også ut igjen på et tidspunkt. Det er derfor viktig at bassenget er plassert en plass med gode dreneringsmuligheter. Når man skal tømme bassenget, kan man kople en vanlig hageslange til bunnproppen - da renner vannet ut i passelig tempo og man kan styre det dit man vil.
 • Bassenget tåler ikke minusgrader og må derfor tas inn om vinteren.
 • Filterpumpe/sandfilterpumpe skal alltid kobles til først. Deretter saltvannsystem og til slutt varmeelement.

Liste over basseng og hva som er inkludert

De ulike Intex-basseng seriene

Easy Set

 • Basseng med oppblåsbarkant.
 • Enkel montering og vedlikehold.
 • Bassenget reiser seg automatisk i takt med at vannet stiger.
 • Vannhøyden blir ca. 20 cm lavere enn høyden på bassenget.
 • Filterpumpe inkludert.
 • Stige, underlag og bassengtrekk er ikke inkludert
 • Anbefalt. Sandfilterpumpe og saltvannsystem til de største Easy Set bassengene (krever adapter B). Varmeelement anbefaltes til alle Easy Set basseng. Bassengtrekk, stige og underlag til basseng anbefales.

Metal Frame

 • Basseng med solid metallramme.
 • Enkel montering og vedlikehold.
 • 3-lags slitesterk bassengkledning. Vevd slik at den ikke skal revne dersom man får små hull i den.
 • Filterpumpe inkludert.
 • Stige, underlag og trekk inkludert med de største bassengene (457cm i diameter)
 • Anbefalt: sandfilterpumpe og saltvannsystem (krever adapter B). Varmeelement på basseng opp til og med 457 cm i diameter. Bassengtrekk, stige og underlag til basseng hvor dette ikke er inkludert.

Prism Frame

 • Rammebasseng produsert av robuste pulverlakkerte stålrør, som er svært sterke og solide.
 • Grå utvendig og trykte mosaikkfliser på innsiden gir et eksklusivt preg.
 • Rammebassenget er konstruert med en tre-lags slitesterk bassengkledning.
 • Filterpumpe inkludert. Stige, underlag og trekk inkludert på basseng med 457cm i diameter eller større.
 • Anbefalt: sandfilterpumpe og saltvannsystem. (krever adapter B, med unntak av de to ovale bassengene og rammebassenget på 457x122 cm). Varmeelement på basseng opp til og med 457 cm i diameter. Bassengtrekk, stige og underlag til basseng hvor dette ikke er inkludert.

Ultra XTR

 • ULTRA XTR er den ekslusive bassengserien, men ekstra robust ramme og tykkere vegger som er enda mer punkteringssikre.
 • Rammebassenget er konstruert med en tre-lags duk. Et mellomlag av polyester, og to tykke, slitesterke ytre lag.
 • Sandfilterpumpe inkludert. Inkluderer overtrekk, underlag og stige. Kompatibelt med alle systemer. Sand ikke inkludert og selges separat i 25 kg sekker.
 • Anbefalt: saltvannsystem. 

Vedlikehold av bassengvann

Man bytter normalt sett ikke bassengvann i løpet av sesongen. Det er tidkrevende og enkelte basseng tar enorme mengder vann. Filterpumpe eller sandfilterpumpe alene er ikke nok til å holde bassengvannet rent da pumpene kun fjerner rusk og partikler fra bassengvannet. Til å fjerne bakterier og for å unngå algeoppblomstring må det tilsettes klor eller andre bakteriedrepende kjemikalier. Dette kan gjøres ved å tilsette klor eller ved å bruke et saltvannsystem. Våre klorfrie rensemidler passer ekstra godt til sart barnehud. En desiliter klor per kubikkmeter vann (1000 liter) i uken skal holde bakterienivået akseptabelt. Et saltvannsystem gjør sammen jobben slik at du slipper å jevnlig tilsette og justere klorinnholdet i bassenget. Ved begge rensemetoder må uansett bassengvannet jevnlig sjekkes for riktig pH-verdi. Bassengvannet skal ha en pH-verdi mellom 7,2 og 7,4.

Viktige forsiktighetsregler:

 • Bland aldri vann i kjemikalier, tilsett alltid kjemikalier til vann
 • Følg alltid produsentens anbefalinger som er trykket på etiketten på boksen
 • Bland aldri kjemikalier ettersom pH kan variere og det kan forårsake gassutvikling, brann eller eksplosjon

For lav pH-verdi 

For lav pH-verdi (under 7,2) fører til rust, irritasjon av øyne og slimhinner. Er pH-verdien for lav, kan du heve den ved å tilsette pH-hever. PH-hever er et granulat som løses enkelt opp i vannet. Doseringen avhenger også av vannets hardhet. Men bruk aldri mer enn 100 g pH-hever pr. 25 m2 vann pr. dosering. Er pH-verdien under 7,0: Fyll en bøtte med vann fra springen og løs opp granulatet i vannet. Tilsett deretter oppløsningen i skimmeren eller foran inntakene til bassenget.

For høy pH-verdi

For høy pH-verdi (over 7,4) fører til algevekst, irritasjon av øyne og slimhinner og ødelegger hudens naturlige fettlag og fører til uklart vann (kalkavleiring). Det mest vanlige er at pH-verdien blir for høy. Tilsett pH-Minus for å regulere nivået ned. Veiledende brukes 5 g pH-Minus pr. kubikkmeter vann for å senke verdien med 0,1. Men doseringen avhenger også av om vannet er hardt eller mykt. Hardt vann krever høyere dosering. Men bruk aldri mer enn 500 g pH-Minus pr. kubikkmeter vann pr. dosering.

Husk å etterkontrollere pH-nivået 11-24 timer etter tilsetting.

Husk å teste bassengvannet jevnlig med våre test-strips. De måler flere verdier, blant annet pH, alkalinitet, klor og hardhet:

Total alkalinitet: For å hindre uønskede endringer i pH-nivået må alkaliniteten holdes innenfor det ideelle området (80-120 ppm). Total alkalinitet bidrar til å stabilisere vannet slik at kjemisk behandling og miljømessige forhold ikke vil forårsake en hurtig økning eller senkning av pH-nivået slik at vannet blir skadelig. Slike endringer i pH kan blant annet skje som følge av tilsetting av store doser klor ettersom enkelte typer klor kan ha svært lav pH og andre typer klor kan ha svært høy pH.

Total klor: Dersom totalt klorinnhold overstiger fritt klorinnhold er det nødvendig med en sjokkbehandling med klor. Høyt nivå av totalt klor indikerer at uønskede ammoniakk- eller nitrogenforbindelser har slått seg sammen med fritt klor og redusert klorens desinfiserende effekt. Høyt innhold av totalt klor lager i tillegg kraftig lukt og irritasjon på hud og i øyne.

Total hardhet: Dersom hardheten er for lav kan det medføre korrosjon. Dersom hardheten er for høy kan det legge seg et hvitt belegg på alle overflater. Det omtales ofte som kalkbelegg og vil kunne føre til tetting av rør og kan skade pumper, varmere og filter.